Shida Haru Yamato

Guerrero Samurai, conocido como el Oni Negro. Padre de Akira Haru

Description:

Auron9pc

Bio:

Shida Haru Yamato

Tales Of Zero Yass